BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

KURS ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

 

Zajęcia rozpoczynamy 15 listopada 2020 r.

Terminy zajęć: 15 listopada, 21 i 22 listopada, 28 i 29 listopada, 5 i 6 grudnia, 12 grudnia,

13 grudnia (wykład i egzamin)

(zajęcia odbywają się równolegle w siedzibie stowarzyszenia oraz on-line)

 

Kolejna edycja kursu 9 stycznia 2021 r.

Terminy zajęć: 9 i 10 stycznia, 16 i 17 stycznia (weekend bez zajęć), 23 i 24 stycznia (weekend bez zajęć), 30 i 31 stycznia, 6 i 7 lutego, 13 i 14 lutego, 20 lutego (dzień bez zajęć)

21 lutego (wykład i egzamin)

(zajęcia odbywają się równolegle w siedzibie stowarzyszenia oraz on-line)

 

 

  

 

W maju rozpoczynamy kolejną edycję kursu Zarządca Nieruchomości, ale z uwagi na obecną sytuację, zajęcia będą prowadzone w systemie on-line. Program kursu został opracowany przez Polską Federację Rynku Nieruchomości w Warszawie – najstarszą i najbardziej prestiżową organizację zrzeszającą stowarzyszenia pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych oraz zarządców nieruchomości w naszym kraju.

 

Zapisz się już teraz - ilość miejsc na kursie ograniczona!

 

 

Czego dowiesz się z naszego kursu?

 • jaka jest rola i zakres obowiązków profesjonalnego zarządcy nieruchomości,
 • jak określić prawidłowo potrzeby klienta z rynku komercyjnego i mieszkaniowego,
 • jak sporządzać i rozwiązywać umowy o zarządzanie oraz najem nieruchomością, umowy z dostawcami towarów i usług, a także umowy o roboty budowlane,
 • co to jest dokumentacja techniczna nieruchomości i jak się ją prowadzi (protokoły, atesty, gwarancje, instrukcje, książka obiektu budowlanego, książka UDT itp.),
 • jak administrować czynszami, monitorować najmy, zgłoszenia najemców, prowadzić kontrole, weryfikować potencjalnych najemców, przygotowywać i rejestrować dokumentację najmu, wprowadzać i wyprowadzać najemców do i z nieruchomości ,
 • jakie procedury stosować na różnych rodzajach spotkań i zebraniach, przy przygotowywaniu dokumentacji spotkań, zwoływaniu zebrań,
 • jak unikać konfliktu interesów oraz odpowiednio reagować na skargi klientów,
 • jak opracowywać plan skutecznej windykacji zaległości czynszowych oraz przygotować procedury związane z eksmisją z lokalu,
 • jak egzekwować zobowiązania umowne na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym,
 • jak opracować system KPI dla zarządcy nieruchomości komercyjnej,
 • jak przygotować biznes plan dla przedsięwzięcia rozwojowego,
 • jak i gdzie szukać Klientów,

 

Naszymi wykładowcami są osoby aktualnie zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami. Ich wieloletnie doświadczenie na pewno przyda się każdemu, kto przyjdzie na nasz kurs.

 

Kim są nasi wykładowcy ?

 

Anna Kargul – specjalista w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi

 

Katarzyna Michalska - specjalista z zakresu podatków, finansów i rachunkowości nieruchomości mieszkaniowych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu księgowości jednostek zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami i gospodarowaniem mieniem.

 

Witold Czapla – licencjonowany Zarządca Nieruchomości oraz Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży nieruchomości.

 

Wojciech Dynaś – radca prawny, doświadczony Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami. Wykonuje obsługę prawną rynku i obrotu nieruchomościami oraz kontraktów handlowych z tym rynkiem związanych, dla osób fizycznych  oraz prawnych. 

Kurs Zarządca Nieruchomości obejmuje aż 70 godzin edukacyjnych, a spotykamy się przez 5 weekendów. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu i jeśli spełni wszystkie wymogi zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców PFRN, a tym samym uzyskuje licencję Zarządcy Nieruchomości PFRN.   

 

Zapisz się już teraz - ilość miejsc na kursie ograniczona!

 

Dlaczego nasz kurs jest najlepszy? Pamiętaj, że:

 • tylko u nas, po skończonym kursie i zdanym egzaminie otrzymasz Licencję zarządcy nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości,
 • tylko u nas, kurs trwa aż 70 godzin i zawiera praktyczne zajęcia w formie warsztatów,
 • tylko u nas, zajęcia prowadzą praktycy rynku nieruchomości, którzy na co dzień zajmują się zarządzaniem nieruchomościami,
 • jako jedyni na Śląsku przeprowadzamy kursy, które uprawniają do ubiegania się o Licencję PFRN a co za tym idzie, o wpis do Centralnego Rejestru https://rejestr.pfrn.pl/posrednicy

 

 

Jakie są koszty kursu i egzaminu na pośrednika w obrocie nieruchomościami PFRN? 

Całkowity koszt kursu to 1 499 złotych. W kwocie tej zawiera się opłata za kurs w wysokości 1 299 złotych oraz kwota 200 złotych za egzamin, za wydanie licencji oraz za wpis do Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, prowadzony przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

 

Czy można rozłożyć płatność na raty czy trzeba zapłacić za cały kurs z góry?

Tak, można płatność rozłożyć na raty. Pierwszą z nich w wysokości 1 000 złotych, należy uiścić po dokonaniu zgłoszenia na kurs. Pozostała część można uregulować w czasie trwania kursu. Płatność za egzamin musi być dokonana najpóźniej na tydzień przed zakończeniem kursu.

 

Sposób płatności – przelewem na konto Organizatora:

BCK SPON

Warszawska 3

40-009 Katowice

Bank Pekao S.A. Katowice 
nr konta: 35 1240 2959 1111 0010 2372 7529

 

 

Zapisz się już teraz - ilość miejsc na kursie ograniczona!

 

 

 bck k zarz 3

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu.