BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

TRWA NABÓR NA KOLEJNY KURS

    Kurs na Zarządcę jest realizowany w oparciu o program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami i Zarządcy Nieruchomości zatwierdzonego przez CEPI. Uczestnicy kursu pozyskają wiedzę i umiejętności pożądane do pracy na rynku nieruchomości Program skupia się wokół tematów i zagadnień niezbędnych do wykonywania zawodu Zarządcy Nieruchomości  

„ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI”

 Zarzdca

 

 

TERMIN ROZPOCZĘCIA: 

Kolejna edycja kursu Zadządcy jest planowana na wrzesień 2018 r.

 

    Czego dowiesz się na kursie Zarządcy:  

 

 • jaka jest rola i zakres obowiązków zarządcy nieruchomości 
 • określania cech i potrzeb docelowego klienta w obiektach handlowych, budynkach mieszkalnych i biurowych,
 • jak sporządzać i rozwiązywać umowy o zarządzanie oraz najem nieruchomością, umowy z dostawcami towarów i usług, a także umowy o roboty budowlane,
 • co to jest dokumentacja techniczna nieruchomości i jak się ją prowadzi (protokoły, atesty, gwarancje, instrukcje, książka obiektu budowlanego, książka UDT itp.),
 • o administrowaniu czynszami, monitorowaniu najmu, zgłoszeniach najemców, prowadzeniu kontroli, weryfikowaniu potencjalnych najemców, przygotowywaniu i rejestrowaniu dokumentacji najmu, wprowadzaniu i wyprowadzaniu najemców do/z nieruchomości ,
 • o procedurach stosowanych na różnych rodzajach spotkań i zebraniach, przygotowywaniu dokumentacji spotkań, zwoływaniu zebrań,
 • umiejętności unikania konfliktu interesów oraz odpowiednim reagowaniu na skargi klientów,
 • opracowywania planu skutecznej windykacji zaległości czynszowych oraz przygotowania procedur związanych z eksmisją z lokalu,
 • egzekucji zobowiązań umownych na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym,
 • opracowywanie systemu KPI dla zarządcy nieruchomości komercyjnej,
 • jak przygotować biznes plan dla przedsięwzięcia rozwojowego,
 • otrzymasz wskazówki do stosowania technik prezentacji i negocjacji,

 

Kurs trwa około 5 weekendów i obejmuje 60 godzin edukacyjnych. Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Warszawskiej 3 w Katowicach. Wykłady są od godz. 9:00 do godzin popołudniowych ( w zależności od tematyki zagadnień).   Kurs kończy się egzaminem w formie pisemnej – testowej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu i jeśli spełni wszystkie wymogi zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców PFRN, a tym samym uzyskuje licencję Zarządcy Nieruchomości PFRN .    

 

Koszt kursu – 1.230,-zł (brutto)  tj.        

200,-zł - wpisowe

600,-zł– I-rata , płatna do dnia rozpoczęcia kursu

430,-zł – II-rata płatna w połowie kursu  

 

W cenę kursu jest wliczona opłata za egzamin oraz licencja Zarządcy Nieruchomości PFRN.

   

 

Sposób zapłaty:
Przelewem na konto organizatora:
Bank Pekao S.A. Katowice
nr konta: 35 1240 2959 1111 0010 2372 7529  

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) i przesłanie wraz z dowodem wpłaty wpisowego na:


e-mail: biuro@bck.pl

 

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:
B-C-K SPON  ul. Warszawska 3 ; 40-009 Katowice
tel.: 32 781 51 33 , kom.:  600 937 092
e- mail: biuro@bck.pl

   

* Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu.

 licencja-zarzdca        certyfikat-zarzdca

Pobierz pliki:


 Program kursu Zarządcy Nieruchomości

 

×