BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 belka

 

OFERTA UBEZPIECZENIA DLA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Informujemy, że na rok 2019 r. wybraliśmy ofertę ubezpieczeniową przygotowaną przez Bonus Ubezpieczenia a ubezpieczycielem jest firma ERGO Hestia.

 

Dzięki wieloletniej współpracy, możemy zaproponować najlepsze warunki:

  • składka ubezpieczeniowa już od 170 złotych,
  • atrakcyjne zniżki,
  • dedykowanego opiekuna,
  • wysokie sumy gwarancyjne,

 

Złóż wniosek

 

UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE

 

Zakres, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13.12.2013r. obejmuje OC pośrednika za wszelkie szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, w związku z pośrednictwem, w tym wykonywanych przy pomocy innych osób działających pod jego nadzorem.

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC wg oferty Hestii obejmuje również rażące niedbalstwo Ubezpieczonego lub osób, przy pomocy których wykonuje czynności pośrednictwa i za które ponosi odpowiedzialność.

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC obejmuje również szkody wyrządzone przez pośredników mających siedzibę w Polsce, a wyrządzone poza terytorium RP, w związku z wykonywaniem pośrednictwa. Suma ubezpieczenia: 25 000 euro.

 

UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE

 

Ubezpieczenie dobrowolne OC pozwala na podwyższenie limitu ochrony od 100.000zł do 1.000.000zł (dodatkowo ponad do 25.000 euro). Ubezpieczenie dobrowolne w zakresie podstawowym zgodnie z OWU OC z Tytułu Wykonywania Zawodu Ergo Hestia z dnia 24.09.2018r. obejmuje OC pośrednika za szkody polegające na wystąpieniu strat finansowych po stronie Klientów w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa.

 

DODATKOWE OPCJE UBEZPIECZENIA

 

Opcje dodatkowe: pozwalają rozszerzyć OC dobrowolne o:

  • szkody w mieniu i na osobie,
  • szkody wyrządzone przez podwykonawców pośrednika (osoby niebędące pracownikami pośrednika, którym powierzył wykonanie umowy pośrednictwa)
  • szkody wyrządzone pracownikom pośrednika (ochrona na wypadek roszczeń skierowanych do pośrednika przez pracowników w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa).

 

UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE POZA RP

 

Rozszerzenie dobrowolnego OC poza terytorium RP, jest możliwe w trybie indywidualnym, po rozpatrzeniu indywidualnego wniosku pośrednika w tej sprawie.

 

PEŁNEWSPARCIE W OBSŁUDZE NA KAŻDYM ETAPIE

 

Prosimy pamiętać, że na każdym etapie ubezpieczenia, jest do dyspozycji przedstawiciel firmy Bonus Ubezpieczenia. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości z wypełnieniem wniosku, prosimy o kontakt z Panem Michałem Bieda, pod adresem poczty elektronicznej michal.bieda@bonusnieruchomosci.pl lun pod numerem telefonu 508 330 996.

 

Złóż wniosek

 

Jak szybko i sprawie się ubezpieczyć? Wypełnij wniosek a następnie dokonaj opłaty na konto BCK SPON. Po zaksięgowaniu wpłaty, otrzymasz na wskazany we wniosku adres e-mail, Certyfikat Ubezpieczenia. Pamiętaj, na przelew masz nie więcej niż 7 dni.

 

Dane do przelewu

BCK SPON

Warszawska 3

Katowice

89 1240 2959 1111 0000 3125 9514

Tytułem: Ubezpieczenie OC + Twoje imię i nazwisko

 

Wydanie Certyfikatu przyspieszy i usprawni przesłanie do nas potwierdzenia wpłaty na adres asiaw@bck.pl

 

Pobierz pliki:

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 roku. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami

ERGO_HESTIA_OWU_OC

USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce Nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw