BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

KURS ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

 

  9 maja 2020 roku

  Zajęcia :  9 i 10 maja, 16 i 17 maja, 23 i 24 maja, 30 i 31 maja, 6 czerwca (wykład i egzamin).

 

 Zapisz się a otrzymasz książkę "Marka Agenta" autorstwa Łukasza Kruszewskiego.

 mockup2a

 bck k zarz 1

 

 

Zapraszamy Cię na Kurs Zarządca Nieruchomości, który jest organizowany przez największą organizację zawodów nieruchomości na Śląsku. Program kursu został opracowany przez Polską Federację Rynku Nieruchomości w Warszawie – najstarszą i najbardziej prestiżową organizację zrzeszającą stowarzyszenia pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych oraz zarządców nieruchomości w naszym kraju. Dzięki temu, masz gwarancję, że zostaniesz wprowadzony do zawodu przez najlepszych praktyków w naszym kraju.

 

 

Czego dowiesz się z naszego kursu?

 • jaka jest rola i zakres obowiązków profesjonalnego zarządcy nieruchomości,
 • jak określić prawidłowo potrzeby klienta z rynku komercyjnego i mieszkaniowego,
 • jak sporządzać i rozwiązywać umowy o zarządzanie oraz najem nieruchomością, umowy z dostawcami towarów i usług, a także umowy o roboty budowlane,
 • co to jest dokumentacja techniczna nieruchomości i jak się ją prowadzi (protokoły, atesty, gwarancje, instrukcje, książka obiektu budowlanego, książka UDT itp.),
 • jak administrowć czynszami, monitorować najmy, zgłoszenia najemców, prowadzić kontrole, weryfikować potencjalnych najemców, przygotowywać i rejestrować dokumentację najmu, wprowadzać i wyprowadzać najemców do i z nieruchomości ,
 • jakie procedury stosować na różnych rodzajach spotkań i zebraniach, przy przygotowywaniu dokumentacji spotkań, zwoływaniu zebrań,
 • jak unikać konfliktu interesów oraz odpowiednio reagować na skargi klientów,
 • jak opracowywać plan skutecznej windykacji zaległości czynszowych oraz przygotować procedury związane z eksmisją z lokalu,
 • jak egzekwować zobowiązania umownne na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym,
 • jak opracować system KPI dla zarządcy nieruchomości komercyjnej,
 • jak przygotować biznes plan dla przedsięwzięcia rozwojowego,
 • jak i gdzie szukać Klientów,

 

 

Naszymi wykładowcami są wieloletni praktycy rynku nieruchomościami. Przekażą Ci wiedzę, którą od pierwszego dnia będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy.

Kurs obejmuje aż 70 godzin a zajęcia odbywają się w weekendy w Katowicach przy ulicy Warszawskiej 3 – ścisłe centrum Katowic.

 

 

Kurs trwa 5 weekendów i obejmuje 70 godzin edukacyjnych. Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Warszawskiej 3 w Katowicach. Wykłady są od godz. 9:00 do godzin popołudniowych (w zależności od tematyki zagadnień). Kurs kończy się egzaminem w formie pisemnej – testowej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu i jeśli spełni wszystkie wymogi zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców PFRN, a tym samym uzyskuje licencję Zarządcy nieruchomości PFRN.    

 

 

Dlaczego nasz kurs jest najlepszy? Pamiętaj, że:

 • tylko u nas, po skończonym kursie i zdanym egzaminie otrzymasz Licencję zarządcy nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości,
 • tylko u nas, kurs trwa aż 70 godzin i zawiera praktyczne zajęcia w formie warsztatów,
 • tylko u nas, zajęcia prowadzą praktycy rynku nieruchomości, którzy na co dzień zajmują się zarządzaniem nieruchomościami,
 • jako jedyni na Śląsku przeprowadzamy kursy, które uprawniają do ubiegania się o Licencję PFRN a co za tym idzie, o wpis do Centralnego Rejestru https://rejestr.pfrn.pl/posrednicy

 

 

Polska Federacja Rynku Nieruchomości, jako jedyna w Polsce, prowadzi Centralny Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Rejestr ten jest rekomendowany Twoim Klientom przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Możesz o tym przeczytać m. in. na stronach Urzędu https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14862

 

 

Co daje Licencja PFRN? Przede wszystkim prestiż, bezpieczeństwo Twoich Klientów oraz wiele przywilejów. Pierwszym przywilejem jest możliwość wstąpienia do jednego ze stowarzyszeń, które są zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Na Śląsku funkcjonuje BCK SPON – największa tego typu organizacja w Polsce, która skupia w jednym miejscu blisko pół tysiąca członków.

 

 

Koszty udziału:

 • Kurs Pośrednik Zarządca Nieruchomości 1.850,00 zł brutto,
 • egzamin 200 zł,

 

 

Dla Państwa wygody istnieje możliwość płatności w dwóch ratach:

 • 1.000,00 zł w chwili zgłoszenia się na Kurs,
 • 850 zł w trakcie trwania kursu.

 

 

Płatność za egzamin można dokonać na tydzień przed jego odbyciem.

 

 

Sposób płatności – przelewem na konto Organizatora:

BCK SPON

Warszawska 3

40-009 Katowice

Bank Pekao S.A. Katowice 
nr konta: 35 1240 2959 1111 0010 2372 7529

 

 

Kliknij i zapisz się!

 

 

 bck k zarz 3

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu.

 

Pobierz pliki:

 Program kursu Zarządcy Nieruchomości