BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

BCK-451x300

Bielsko – Częstochowsko - Katowickie Stowarzyszenie Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami
 Ul. Warszawska 3  - IV piętro, 40-009 Katowice

tel./ fax. 032/ 781 51 33 (34)
e -mail: biuro@bck.pl, www.bck.pl


ZAPRASZAMY NA 2 – DNIOWE SZKOLENIE

21-22 kwietnia 2017 r. *


„Jak sprytnie zarządzać ofertami nieruchomości”

 

 

Szkolenie stanowi bogate źródło informacji na temat możliwości promocji Twoich ofert nieruchomości. Odpowiada na pytanie, jak wygląda rynek serwisów nieruchomości, dostępnych form promocyjnych i skuteczności. Jak zachowują się klienci i na co zwracają uwagę. Wreszcie, jak maksymalizować efektywność promocji dzięki skutecznej analizie kosztów oferty. Szkolenie przez analizę różnego rodzaju narzędzi i form wyróżnień (w tym tych niestandardowych) wzbogaci Twoje kompetencje w zakresie ich skutecznego wykorzystywania.

 

Korzyści, które przełożysz na codzienną praktykę:

 • poznasz współczesne mechanizmy zachowania i konsumpcji treści klientów w Internecie, dzięki czemu będziesz wiedział z jakich działań zrezygnować, co koniecznie wdrożyć i na czym się koncentrować,
 • otrzymasz rzeczywiste, aktualne dane na temat technik i sposobów poszukiwania nieruchomości, co pozwoli Ci zweryfikować jakoś bazy Twoich ofert, optymalizować ich treść i skutecznie inwestować promocję,
 • przybliżę Ci główne modele strategiczne promowania ogłoszeń. Poznasz dostępne na rynku formy ich cenę oraz skuteczność a także taktyki wyróżniania. To wszystko sprawi, że będziesz mógł lepiej inwestować własne pieniądze.
 • dowiesz się na czym polega różnica między skutecznością i efektywnością oraz jak ją mierzyć. Dzięki temu znacznie zaoszczędzisz pieniądze przeznaczane na promocje ofert.
 • poznasz przykłady płatnych i bezpłatnych form promocji, warunki dobrze zoptymalizowanej pod kątem promocji oferty oraz czynniki wpływające na popularność ogłoszeń. To wszystko sprawi, że wyróżnianie nigdy już nie będzie kłopotem.

 Plan szkolenia

1. Jak klienci szukają ogłoszeń

 • rzeczywistość mobilna
 • przegląd użytkowników korzystających z rozwiązań mobilnych
 • z jakich urządzeń klienci nawiązują kontakt?
 • w jakich godzinach klienci najczęściej dzwonią?

2. Język w internecie

 • jak pisać do internetu
 • ile pisać i co
 • CTA

3. Zarządzanie i promocja ofert

 • główne modele promocji
 • rodzaje i przykłady form reklamowych
 • strategie wyróżnień ogłoszeń
 • sposoby filtrowania ogłoszeń przez użytkowników

4. Jak mierzyć?

 • jak rozumieć efektywność i skuteczność?
 • pomiar kosztów na ofercie
 • wybór źródeł promocji ofert

5. Zasady skutecznej promocji ofert

 • które oferty promować,
 • przykłady działań na promocję płatną i bezpłatną,
 • działania bezpłatne tj. poprawa skuteczności oferty i facebook,
 • działania płatne tj. budżet na promocję ofert,
 • taktyki pracy z ofertą,

6. Podstawy reklamy na facebook’u

 • co to piksel facebook
 • możliwe formy reklamowe
 • jak tworzyć grupy odbiorców?
 • jak zakładać reklamę?
 • jak mierzyć?

7. Podsumowanie i punkty koncentracji

 • wnioski dot. efektywności,
 • od czego zależy popularność ogłoszeń,
 • pytania/dyskusja.

marketing robi różnicę!

 Agenda spotkania: Jak sprytnie zarządzać ofertaminieruchomości?

Program – piątek 21.04.2017 r.

09:00 – 09:15 – Przedstawienie planu spotkania
09:15 – 11:30 – Jak klienci szukają ogłoszeń
11:30 – 11:45 – Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 – Język w Internecie/jak tworzyć opisy
13:15 – 13:45 – Przerwa obiadowa
13:45 – 15:30 – Zarządzanie i promocja ofert cz.1
15:30 – 15:45 – Przerwa kawowa
15:45 – 17:00 – Zarządzanie i promocja ofert cz. 2

 

Program – sobota 22.04.2017 r.

10:30 – 12:00 – Jak mierzyć efektywność promocji?
12:15 – 12:30 – Przerwa kawowa
12:30 – 12:45 – Zasady skutecznej promocji ofert
13:00 – 13:45 – przerwa obiadowa
13:45 – 16:00 – Podstawy reklamy na facebook’u
16:00 – 16:30 – Podsumowanie i punkty koncentracji

 

Karta zgłoszeniowa

 

PROWADZĄCY: Łukasz Kruszewski
ukasz-Kruszewski

Łukasz Kruszewski - Pośrednik i marketer nieruchomości. Zajmuje się komunikacją marketingową i socjologią kultury.
Z branżą związany od 2008 roku. Zdobywał doświadczenie pracując jako agent nieruchomości, prowadząc własne biuro,
współpracując z agencjami marketingowymi oraz koordynując realizację projektów unijnych.
Związany z marką Freedom Nieruchomości, w której odpowiada za zarządzanie działem marketingu.
Autor ebooków "Marketing ofert. Jak skutecznie budować swój biznes" oraz "Personal Branding pośrednika nieruchomości".
Współautor i komentator "Praktyki Brandingu" oraz "Strategii marketingowej".
Autor książki "Marketing nieruchomości. Home branding praktycznie"..

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: (ceny promocyjne są ograniczone czasowo) 

-Członkowie/Kandydaci BCK SPON oraz ich pracownicy - 298 zł brutto za dwa dni szkolenia
-Kursanci BCK SPON - 348 zł brutto za dwa dni szkolenia
-Pozostali uczestnicy - 448 zł brutto za dwa dni szkolenia

Wpłatę proszę przesłać na konto:
BCK SPON, ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice
KONTO: Bank Pekao S.A. 89 1240 2959 1111 0000 3125 9514

MIEJSCE SZKOLENIA

B-C-K SPON
ul. Warszawska 3, IV piętro
40-009 Katowice

 

ZAPRASZAMY!

*Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na 3 dni przed terminem szkolenia.

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić BCK SPON na piśmie na adres siedziby lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres biuro@bck.plW przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) zamawiający może zrezygnować ze szkolenia nie ponosząc kosztów. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 14​ dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia 5​0% kosztów uczestnictwa w szkoleniu. Rezygnacja ze szkolenia na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia powoduje obciążenie Zamawiającego pełnymi kosztami uczestnictwa. Zamawiający może jednak bez dodatkowych opłat wyznaczyć na swoje miejsce inną osobę. Wszelkich zwrotów wpłaconych środków BCK SPON dokonuje na wskazany przez zamawiającego​ rachunek bankowy, w terminie do 7 dni od przyjęcia oświadczenia o rezygnacji.