BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

BCK-451x300
Bielsko - Częstochowsko - Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
ul. Warszawska 3, Katowice
tel.: 032 781 - 51 - 33
e-mail: biuro@bck.pl
 
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ONLINE
29 lipca 2017 r (sobota)
w godzinach od 08:00 - 13:00
 
"Warsztaty z obsługi programu Galactica"
 

Po raz kolejny zapraszamy na warsztaty szkoleniowe z oprogramowania Galactica w formie onlinowej czyli przez Internet. Forma ta pozwoli Wam na skorzystanie ze szkolenia w dogodnym dla Was miejscu - w biurze lub w domu. Jeśli Twoja firma to grupa kilku osób - oni również będą mogli wszyscy skorzystać ze szkolenia, płacąc tylko raz.

Szkolenie odbędzie się w sobotę, w godzinach od 08:00 do 13:00, z dwiema przerwami, po 15 minut każda.

 1. Przygotowanie programu do pracy (wymagane uprawnienia Menadżera)
  1. Oddział
   1. nazwa firmy, telefony, dodatkowe informacje do eksportu na portale
   2. loga i znaki wodne w eksportach
   3. zaawansowane znaki wodne np.: 0%, promocja specjalna itp.
   4. konfiguracja eksportów, również tych bezpłatnych
   5. konfiguracja współpracy sieciowej
  2. Użytkownicy
   1. zamawianie licencji/uzytkowników
   2. konfiguracja prawidłowa użytkownika
   3. przypisywanie im ról i poziomów dostępu
 1. Praca z programem
 2. Problemy powstałe w trakcie szkolenia
  1. Tablica informacyjna
  2. Wprowadzanie nowych ofert
   1. miejsca publikacji (strony, telewizor, gablota,)
   2. wideo
   3. informacje dodatkowe
   4. opis szczegółowy - czego unikać, aby opis był zgodny z regulaminem
   5. zdjęcia - inne na stronę www, inne do systemu,
   6. mapa - znaczniki, obszar
   7. zdalna aktualizacja ofert przez klienta
  3. drukowanie własnych ofert do gabloty, wysyłka własnych ofert pocztą e-mail
  4. Wyszukiwanie ofert
   1. otwieranie konkretnej oferty
   2. wyszukiwanie za pomocą wyszukiwarki
    1. według kryteriów
    2. przeglądanie ofert biura obcego (wybranego)
    3. wyszukiwanie za pomocą szablonów
    4. przeglądanie ofert - lista oraz podgląda całej oferty
   3. schowek z ofertami
   4. drukowanie ofert, wysyłka oferty na maila
  5. Praca z klientem popytowym
   1. tworzenie poszukiwań
    1. z poziomu ofert wyszukanych
    2. od podstaw
    3. drukowanie przekazań adresowych
    4. wysyłka ofert mailem

Jak skorzystać ze szkolenia? Wystarczy kliknąć w poniższy link i dokonać płatności. Na kilka dni przed szkoleniem otrzymasz dokładną instrukcję, jak zalogować się do pokoju szkoleniowego. Potrzebujesz komputera z dostępem do internetu oraz głośników. Warto, żeby jedna osoba posiadała uprawnienia managera w systemie Galactica.

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

- 61,50 zł brutto

Uwaga. Wpłaty dokonujemy poprzez system płatności online!

 
 button zapisz sie teraz
 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na 3 dni przed terminem szkolenia.

 

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić BCK SPON na piśmie na adres siedziby lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres biuro@bck.pl.

 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) zamawiający może zrezygnować ze szkolenia nie ponosząc kosztów. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 14​ dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia 5​0% kosztów uczestnictwa w szkoleniu. Rezygnacja ze szkolenia na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia powoduje obciążenie Zamawiającego pełnymi kosztami uczestnictwa. Zamawiający może jednak bez dodatkowych opłat wyznaczyć na swoje miejsce inną osobę. Wszelkich zwrotów wpłaconych środków BCK SPON dokonuje na wskazany przez zamawiającego​ rachunek bankowy, w terminie do 7 dni od przyjęcia oświadczenia o rezygnacji.