BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

UWAGA

DWA TERMINY

18 październik w Katowicach - Opolska 22

 

26 październik w Częstochowie - Wierzbowa 12a

 

https://www.facebook.com/pg/bckspon/events/ 

grafika umowa posrednictwa

BCK SPON w Katowicach

ul. Warszawska 3

Zapraszamy na szkolenie!

 

Umowa pośrednictwa w praktyce

 

z uwzględnieniem zmian, które dokonano nowelizacją UOGN.

 

 

Zapraszamy na szkolenie "Umowy pośrednictwa w praktyce – zakres, treść i forma umowy pośrednictwa po nowelizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami"


W trakcie szkolenia zostaną poruszone następujące aspekty:
1. Podstawowe akty prawne regulujące zakres, treść oraz formę zawierania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – umowa agencyjna czy umowa zlecenie –nowe pojęcie pośrednika w obrocie nieruchomościami po 1 września 2017 r.
2. Zasada należytej staranności przy wykonywaniu czynności pośrednictwa przez pośrednika zgodnie z doktryną o orzecznictwem.
3. Treść i zakres oraz rodzaje klauzuli wyłączności w umowie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
4. Pojęcie i forma oraz rodzaje kary umownej oraz możliwości jej zastrzeżenia w umowie pośrednictwa.
5. Klauzule abuzywne – rejestr UOKiK .
6. Rodzaje i sposoby zabezpieczenia wynagrodzenia pośrednika przy zawieraniu umów pośrednictwa na wyłączność.
7. Zasady i tryb prowadzenia postępowania egzekucyjnego w celu dochodzenia należnego wynagrodzenia pośrednika.
8. Orzecznictwo sądowe w sprawach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
9. Zasady, forma i tryb dokumentacji czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Ilość miejsc ograniczona.

 

Prowadzący: Adam Kudyk

 

Harmonogram:

09:00 - 09:30 - Rejestracja Uczestników

09:30 - 15:00 Szkolenie

 

 

 

 

button zapisz sie teraz