BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

ZAPRASZAMY!

B-C-K SPON w Katowicach


28 lutego w godzinach 09:30 – 15:00

szkolenie nt.:

„Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność

- jak podchodzą do zmian Sądy wieczystoksięgowe?”

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, ma na celu usprawnienie dotychczasowych procesów przekształceń tego prawa w prawo własności jak również zakłada powszechność procesu uwłaszczenia.

Jednocześnie celem tej nowelizacji jest wyeliminowanie prawa użytkowania wieczystego. Rozwiązania przyjęte w projekcie są interesujące, ale wymagają omówienia.

W szczególności, jeśli chodzi o zakres przedmiotowy tej ustawy, przekształcenie dotyczące cudzoziemców, wydanie zaświadczenia, wpisu do księgi wieczystej.


 
PROWADZĄCY:

SSR dr Agnieszka MAZIARZ

Od 1997 r. SSR w Sosnowcu Przewodnicząca VI Wydziału Ksiąg Wieczystych, Sędzia orzekającą w IX Wydziale Wykonywania Orzeczeń, doktor prawa, autorka szeregu publikacji z zakresu postępowania wieczystoksięgowego, wykładowca i trener grup szkoleniowych zajmujących się obrotem nieruchomościami.
 

 PROGRAM SZKOLENIA

1. Grunty podlegające przekształceniu  
2. Roszczenie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
3. Podmioty uprawnione do wystąpienia z roszczeniem  
4. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie  
5. Wpis do księgi wieczystej wzmianki o obciążeniu opłatami  
6. Wpis do księgi wieczystej własności na podstawie zaświadczenia 
7. Waloryzacja opłaty 
8. Panel dyskusyjny wraz z odpowiedzią na inne nurtujące pytania.


MIEJSCE SPOTKANIA:

B-C-K SPON
ul. Warszawska 3
40-009 Katowice


KOSZTY UCZESTNICTWA

zapisy oraz dokonana wpłata do 21.02.2019 r.

  • Członkowie B-C-K SPON – 59,00 zł brutto
  • Pracownicy Członków/Kursanci B-C-K SPON – 79,00 zł brutto
  • Pozostali Uczestnicy – 99,00 zł brutto

zapisy lub wpłata po 21.02.2019 r. :

  • Członkowie B-C-K SPON – 79,00 zł brutto
  • Pracownicy Członków/Kursanci B-C-K SPON – 99,00 zł brutto
  • Pozostali Uczestnicy – 119,00 zł brutto

 
WARUNKI REZYGNACJI:

 - rezygnacja tylko w formie pisemnej
- na 1-7 dni przed szkoleniem - zostanie pobrana opłata w wysokości 50%                                                                       
- na 8 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wysokości 100%
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją.


WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO STOWARZYSZENIA:

BANK PEKAO SA  89 1240 2959 1111 0000 3125 9514

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA


Zapisy za pośrednictwem formularza.

button zapisz sie teraz


ZAPRASZAMY!

 

×