BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

OSTATNIE 4 WOLNE MIEJSCA ON-LINE 

Zapraszamy na szkolenie:

 

które przeprowadzimy w dwóch formułach: online i w siedzibie Stowarzyszenia

 

Kiedy? Piątek, 23 października 2020 r., w godzinach od 10:00 - 17:00. Od godziny 09:30 zapraszamy na wspólną kawę.

Gdzie? Wirtualny pokój w aplikacji Zoom (bardzo prosta obsługa) lub w BCK SPON, ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice.

 

Kup bilet - zarezerwuj swoje miejsce.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Wstęp i podstawy prawne
a) kiedy warto zajmować się nieruchomościami gruntowymi?
b) co należy wiedzieć zanim zaczniemy się nimi zajmować?
- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- ustawa o gospodarce nieruchomościami
- ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
- ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
- prawo budowlane
- inne.
2. Własność i ograniczenia własności
a) kto jest właścicielem?
b) w jaki sposób może być ograniczone prawo własności?
3. Rodzaje gruntów
a) przeznaczenie gruntów
b) sposób użytkowania gruntów
4. Weryfikacja stanu prawnego
a) księga wieczysta
b) wypis z ewidencji gruntów i budynków
c) MPZP
d) mapy podziałowe oraz geodeci
e) portale mapowe
f) miękkie źródła danych
5. Analiza potencjału inwestycyjnego
a) określenie stanu nieruchomości
- stan prawny
- stan techniczny
- obliczanie parametrów gruntu
b) oszacowanie chłonności rynku i zapotrzebowania na różne rodzaje gruntów
c) wartość szacunkowa z operatu a wartość w ujęciu inwestycyjnym
d) ocena wariantowa potencjału inwestycyjnego nieruchomości gruntowej
e) oszacowanie wartości nakładów inwestycyjnych
- usuwanie kolizji
- podziały
- uzbrojenie
- inne
6. Umowa pośrednictwa
a) modele wynagradzania pośrednika
b) elementy składowe wynagrodzenia
7. Opłacalność inwestowania w nieruchomości gruntowe
a) zysk inwestora
b) własna inwestycja mieszkaniowa
c) zysk pośrednika z uwzględnieniem jego elementów składowych
8. Marketing nieruchomości gruntowych
a) określenie grupy docelowej
b) wybór narzędzi marketingu
- portale
- strona www pośrednika
- strona inwestycji
- bannery
- prasa / radio / TV
- inne
c) zawartość oferty
- nr działki
- dane geolokalizacyjne
d) wdrożenie lub zlecenie wdrożenia działań
e) mierzenie efektów z działań marketingowych w różnych kanałach
f) budowanie grup odbiorców i lejków sprzedażowych
g) recykling klientów popytowych oraz podażowych
9.Umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej
a) ustalenie warunków transakcji
b) umowa przedwstępna i umowa przedwstępna z warunkiem zawieszającym
c) umowa z prawem cesji
d) umowa z pełnomocnictwem
e) prawa pierwokupu
f) zgoda KOWR na zbycie/nabycie nieruchomości gruntowej
g) wydanie nieruchomości gruntowej
10.Dodatkowe elementy transakcji
a) podatki i opłaty
b) umiejętności miękkie

 

PROWADZĄCY:

 

 Krzysztof Derdzikowski

Z rynkiem nieruchomości związany od 2006 roku.

Doświadczenie zbierał podczas pracy dla największego biura nieruchomości w kraju, jak i podczas rozwijania lokalnych oddziałów kilku nowych firmy w branży.

Aktualnie Manager Ds. Strategii I Relacji Inwestorskich w Tur Nieruchomości.

Autor branżowych tekstów i poradników w lokalnych mediach internetowych oraz drukowanych.

Pośrednik, doradca, szkoleniowiec.

Prywatnie fan nowych rozwiązań IT w branży nieruchomości i marketingu internetowego.

 

 

 

Kup bilet - zarezerwuj swoje miejsce.

 

KOSZTY UCZESTNICTWA:

zapisy oraz dokonana wpłata do 15.10.2020 r.

  • Członkowie B-C-K SPON – 129,00 zł netto + VAT = 158,67 zł brutto
  • Pracownicy członków BCK SPON - 149,00 zł netto + VAT = 183,27 zł brutto
  • Pozostali uczestnicy – 199,00 zł netto + VAT = 244,77 zł brutto

 

zapisy oraz dokonana wpłata od 16.10.2020 r.

  • Członkowie B-C-K SPON – 149,00 zł netto + VAT = 183,27 zł brutto
  • Pracownicy członków BCK SPON - 169,00 zł netto + VAT = 207,87 zł brutto
  • Pozostali uczestnicy – 219,00 zł netto + VAT = 269,37 zł brutto

 

W czasie długiej przerwy zapraszamy wszystkich chętnych na dwudaniowy obiad, który będzie serwowany w restauracji "Dzień i Noc". 

Koszt obiadu – 25,00 złotych (liczba miejsc ograniczona).

 

Kup bilet - zarezerwuj swoje miejsce.

 

Jak zapisać się na szkolenie? Jak je opłacić?

Aby zapisać się na szkolenie wystarczy kliknąć w przycisk "Kup bilet - zarezerwuj swoje miejsce" a zostaniesz przeniesiony do formularza zgłoszeniowego – tam dokonasz rejestracji.

Zapłać za bilet na konto BCK SPON - BANK PEKAO SA: 89 1240 2959 1111 0000 3125 9514

Po zakupie biletu otrzymasz potwierdzenie rejestracji.

Link do wirtualnego pokoju, który będzie czynny od godziny 09:30 w piątek, prześlemy Ci na tydzień przed szkoleniem.

 

Czy w trakcie szkolenia może być obecny mój współpracownik?

Tak, jeśli chcesz to z jednej transmisji może korzystać kilkoro uczestników ale z tym zastrzeżeniem, że zalogowani jesteście z jednego urządzenia np. w biurze lub w domu.

 

Jak najlepiej przygotować się do szkolenia online?

Przed przystąpieniem do szkolenia sprawdź, czy Twoja kamera oraz mikrofon są sprawne - mogą ale nie muszą być Ci potrzebne, możesz zadawać pytania na czacie. Niezbędne jest posiadanie sprawnych głośników. Szkolenie najlepiej odtwarzać na jednym komputerze a pracować na drugim. Nie trzeba w tym momencie przełączać się między oknami.

 

WARUNKI REZYGNACJI:

- rezygnacja tylko w formie pisemnej
- na 1-7 dni przed szkoleniem - zostanie pobrana opłata w wysokości 50%
- na 8 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wysokości 100%
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją