BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Zapraszamy na szkolenie:


 

 

Kiedy? Piątek, 6 listopada 2020 r., w godzinach od 10:00 - 16:00. Od godziny 09:30 zapraszamy na wspólną kawę.

Gdzie? Wirtualny pokój w aplikacji Zoom (bardzo prosta obsługa).

 

Kup bilet - zarezerwuj swoje miejsce.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Kiedy najem prywatny, kiedy działalność gospodarcza – czy zmiany w 2021 roku rozwieją te wątpliwości
a) w podatku dochodowym
b) w ryczałcie
c) w podatku VAT

2. Jaki wpływ na rozliczenia podatkowe mają postanowienia umowy

2.1. Wynajmujący
a) współwłaściciel
b) małoletni
c) administrator/zarządca
d) nierezydent
- w podatku dochodowym
- w podatku VAT

2.2. Przedmiot i cel umowy
a) lokal i budynek mieszkalny/niemieszkalny
b) lokale spółdzielcze
c) meble wbudowane na stałe a definicja lokalu
d) miejsce postojowe
- zwolnienie od VAT

2.3. Przychody w PIT, obroty w VAT - różnice
a) kaucja
b) czynsz
c) opłaty dodatkowe (zaliczki na koszty zarządu we wspólnocie, opłaty eksploatacyjne w spółdzielni)
d) media w lokalu – zaliczki, rozliczenie wg liczników
e) różnice między podatkiem dochodowym a podatkiem VAT

2.4. Zakończenie umowy
a) rozliczenie nakładów z najemcą
b) kary umowne, odszkodowania: PIT/VAT

3. Amortyzacja
a) wartość początkowa
- oszacowanie
- remont przed rozpoczęciem najmu
- po podziale na mniejsze lokale
b) stawka amortyzacji
- lokale używane, ulepszone, niemieszkalne, spółdzielcze, miejsce postojowe
c) amortyzacja a zakaz zaliczenia do kosztów
d) amortyzacja a ryczałt

4. Remonty i modernizacje - po rozpoczęciu amortyzacji
a) koszty bezpośrednie
b) amortyzacja
c) podatek VAT – odliczenie, korekta
d) naprawy drobnych zniszczeń w trakcie trwania umowy – rozliczenia z najemcą

5. Podatek VAT
a) niskie obroty – jak je liczyć
b) najem na cele mieszkaniowe – co to znaczy
c) najem dla firmy
d) najem na inne cele
e) stawka VAT
f) prawo do odliczenia

6. Faktury
a) kto i kiedy wystawia fakturę
b) wspólna faktura kilku osób
c) refakturowanie
d) treść faktury a obroty w VAT
- czynsz
- media
- opłaty dodatkowe
e) treść faktury a przychody w PIT

7. Usługi zakwaterowania – zmiany w 2021 roku
- ryczałt
- podatek VAT
- kasa fiskalna,
- import usług rezerwacyjnych
- podatek od nieruchomości

PROWADZĄCA:

 

Stella Brzeszczyńska – prawnik i doradca podatkowy. Od 2005 roku prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego i Podatkowego, która  specjalizuje się w obsłudze rynku nieruchomości.

Autorka wielu publikacji prasowych oraz książek z zakresu prawa podatkowego, w tym m.in.: Opodatkowanie obrotu nieruchomościami, Nieruchomość w firmie, Umowy w obrocie nieruchomościami,

Nieruchomości. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne. Jest także członkiem kolegium redakcyjnego Monitora Podatkowego. Stella Brzeszczyńska jest doświadczonym wykładowcą, m.in. prowadzi

wykłady na Podatkowym Studium Podyplomowym na SGH. Ponadto prowadzi szkolenia dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, notariuszy, pośredników w obrocie nieruchomościami

oraz dla zarządców nieruchomości.

 

Kup bilet - zarezerwuj swoje miejsce.

 

KOSZTY UCZESTNICTWA:

zapisy oraz dokonana wpłata do 31.10.2020 r.

  • Członkowie B-C-K SPON – 129,00 zł netto + VAT = 158,67 zł brutto
  • Pracownicy członków BCK SPON - 149,00 zł netto + VAT = 183,27 zł brutto
  • Pozostali uczestnicy – 199,00 zł netto + VAT = 244,77 zł brutto

 

zapisy oraz dokonana wpłata od 01.11.2020 r.

  • Członkowie B-C-K SPON – 149,00 zł netto + VAT = 183,27 zł brutto
  • Pracownicy członków BCK SPON - 169,00 zł netto + VAT = 207,87 zł brutto
  • Pozostali uczestnicy – 219,00 zł netto + VAT = 269,37 zł brutto

 

Kup bilet - zarezerwuj swoje miejsce.

 

Jak zapisać się na szkolenie? Jak je opłacić?

Aby zapisać się na szkolenie wystarczy kliknąć w przycisk "Kup bilet - zarezerwuj swoje miejsce" a zostaniesz przeniesiony do formularza zgłoszeniowego – tam dokonasz rejestracji.

Zapłać za bilet na konto BCK SPON - BANK PEKAO SA: 89 1240 2959 1111 0000 3125 9514

Po zakupie biletu otrzymasz potwierdzenie rejestracji.

Link do wirtualnego pokoju, który będzie czynny od godziny 10:00 w piątek, prześlemy Ci na tydzień przed szkoleniem.

 

Czy w trakcie szkolenia może być obecny mój współpracownik?

Tak, jeśli chcesz to z jednej transmisji może korzystać kilkoro uczestników ale z tym zastrzeżeniem, że zalogowani jesteście z jednego urządzenia np. w biurze lub w domu.

 

Jak najlepiej przygotować się do szkolenia online?

Przed przystąpieniem do szkolenia sprawdź, czy Twoja kamera oraz mikrofon są sprawne - mogą ale nie muszą być Ci potrzebne, możesz zadawać pytania na czacie. Niezbędne jest posiadanie sprawnych głośników. Szkolenie najlepiej odtwarzać na jednym komputerze a pracować na drugim. Nie trzeba w tym momencie przełączać się między oknami.

 

Czy będzie możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online?

Tak, będzie taka możliwość. Potrzebujesz do tego mikrofonu. Jeśli go nie posiadasz, pytania zadasz na czacie

 

WARUNKI REZYGNACJI:

- rezygnacja tylko w formie pisemnej
- na 1-7 dni przed szkoleniem - zostanie pobrana opłata w wysokości 50%
- na 8 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wysokości 100%
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją