BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Do Członków B-C-K SPON                                       

Szanowni Państwo,

Zarząd Bielsko - Częstochowsko - Katowickiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami zwołuje zgodnie z art. 24 i art. 33 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie na dzień 22.06.2020 r. na godz. 09:30.

09:30 – I termin

10:00 – II termin

 

Miejsce Zebrania:

B-C-K SPON

Warszawska 3

40-009 Katowice

 

Porządek obrad Walnego Zebrania – 22.06.2020 r.:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności WZ.
 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i protokolanta WZ.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
 6. Sprawozdanie Finansowe.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Przyjęcie uchwał zatwierdzających bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Przyjęcie uchwał udzielających absolutorium Władzom Stowarzyszenia.
 10. Wybór Prezesa.
 11. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie Obrad.     

 

W związku z tym, że zobligowani jesteśmy do dostosowania sali do ilości uczestników, prosimy o potwierdzenie swojej obecności.

 

Zarząd B-C-K SPON

Uwaga:

Informujemy, że w dniu 15 czerwca 2020 r. w godzinach 11:00 – 12:00 w siedzibie B-C-K SPON, możliwe będzie spotkanie z Członkami Zarządu oraz Głównym Księgowym.

Do wglądu będzie również bilans na dzień 31.12.2019 r. i sprawozdanie finansowe za rok 2019.