BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Do Stowarzyszenia może wstąpić każda osoba która:

- posiada licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami uzyskaną w trybie przepisów UoGN obowiązujących do 31 grudnia 2013 r.

- licencję zawodową nadaną przez PFRN (obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.);

 lub

 - jest w trakcie uzyskiwania licencji pośrednika , uczestnicząc w kursie organizowanym przez PFRN.

Ubiegający się o członkostwo w Stowarzyszeniu przez okres 6-miesięcy od chwili złożenia dokumentów zostaje CZŁONKIEM KANDYDATEM, po tym okresie składa ponownie deklarację członkowską  i może ubiegać się o CZŁONKOSTWO ZWYCZAJNE.


Osoba ubiegająca się o członkostwo kandydackie  w Stowarzyszeniu składa do B-C-K SPON następujące dokumenty:

1. Deklarację członkowską CZŁONKA KANDYDATA.

2. Kserokopię nadania licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami lub potwierdzone uczestnictwo w kursie na pośrednika organizowanego przez PFRN.

3. Podpisaną umowę o świadczenie pieniężne (w 2- ch egzemplarzach).

4. Dowód wpłaty obejmujący wpisowe w wysokości 300 zł oraz składkę za pierwszy miesiąc członkostwa w wysokości 80 zł.

 

Ubiegający się o członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu składa następujące dokumenty:

1. Deklarację członkowską.

2. Umowę o świadczenie pieniężne – 2 egz.

3. Dowód wpłaty składki członkowskiej za pierwszy miesiąc członkostwa w Stowarzyszeniu w wysokości 50,- zł.

    
Wpłat należy dokonywać na konto Stowarzyszenia: BANK PEKAO SA  89 1240 2959 1111 0000 3125 9514
   

Pobierz pliki:

DEKLARACJA - CZŁONEK KANDYDAT

DEKLARACJA - CZŁONEK ZWYCZAJNY

UMOWA O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE - CZŁONEK KANDYDAT

UMOWA O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE - CZŁONEK ZWYCZAJNY