BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 

Złóż wniosek

 

OFERTA OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC

DLA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

WAŻNE! Aby być ubezpieczonym od dnia, który wskazany jest we wniosku, jego złożenie (przesłanie) oraz opłacenie, musi nastąpić przed tym dniem. Np. jeśli ktoś chce być ubezpieczonym od 1 stycznia 2024 ., wniosek należy przesłać i opłacić najpóźniej 28 grudnia 2023 r. (liczy się data księgowania środków). 

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że przygotowaliśmy dla pośredników w obrocie nieruchomościami propozycję ubezpieczenia na rok 2023.

  • składka ubezpieczeniowa już od 187 złotych,
  • atrakcyjne zniżki,
  • dedykowanego opiekuna,
  • wysokie sumy gwarancyjne.

Wszystkie szczegóły można znaleźć na naszej stronie www.bck.pl a w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym opiekunem, Panią Katarzyną Strzelczyk, pod adresem poczty elektronicznej k.strzelczyk@unilink.pl lub pod numerem telefonu 505 112 944 .

Zachęcamy wszystkich do składania swoich wniosków jeszcze przed okresem świątecznym, co pozwoli na sprawną obsługę procesu.

 

Złóż wniosek

 

JAK SIĘ UBEZPIECZYĆ W 5 KROKACH? 

1. Kliknij w "Złóż wniosek" i wypełnij formularz.

2. Sprawdź, czy wszystkie dane są prawidłowe.

3. Kliknij "Wyślij". Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku wraz z wypełnionym wnioskiem.

4. Kwotę składki, która znajduje się we wniosku przelej na konto 35 1240 2959 1111 0010 2372 7529. W tytule wskaż "ubezpieczenie OC pośrednika + imię i nazwisko/nazwa".

5. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymasz od nas Certyfikat Ubezpieczenia OC.

 

UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE 

Zakres, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26.04.2019r. obejmuje OC pośrednika za wszelkie szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, w związku z pośrednictwem, w tym wykonywanych przy pomocy innych osób działających pod jego nadzorem.

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC wg oferty Ergo Hestii obejmuje również rażące niedbalstwo Ubezpieczonego lub osób, przy pomocy których wykonuje czynności pośrednictwa i za które ponosi odpowiedzialność.

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC obejmuje również szkody wyrządzone przez pośredników mających siedzibę w Polsce, a wyrządzone poza terytorium RP, w związku z wykonywaniem pośrednictwa. Suma ubezpieczenia: 25 000 euro. 

 

UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE

Ubezpieczenie dobrowolne OC pozwala na podwyższenie limitu ochrony od 100.000zł do 1.000.000zł (dodatkowo ponad do 25.000 euro). Ubezpieczenie dobrowolne w zakresie podstawowym zgodnie z OWU OC z Tytułu Wykonywania Zawodu Ergo Hestia z dnia 24.09.2018r. obejmuje OC pośrednika za szkody polegające na wystąpieniu strat finansowych po stronie Klientów w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa.

 

DODATKOWE OPCJE UBEZPIECZENIA

Opcje dodatkowe: pozwalają rozszerzyć OC dobrowolne o:

  • szkody w mieniu i na osobie,
  • szkody wyrządzone przez podwykonawców pośrednika (osoby niebędące pracownikami pośrednika, którym powierzył wykonanie umowy pośrednictwa)
  • szkody wyrządzone pracownikom pośrednika (ochrona na wypadek roszczeń skierowanych do pośrednika przez pracowników w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa)
  • szkody w rzeczach ruchomych

 

UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE POZA RP

Rozszerzenie dobrowolnego OC poza terytorium RP, jest możliwe w trybie indywidualnym, po rozpatrzeniu indywidualnego wniosku pośrednika w tej sprawie.

 

PEŁNE WSPARCIE W OBSŁUDZE NA KAŻDYM ETAPIE

Prosimy pamiętać, że na każdym etapie ubezpieczenia, jest do dyspozycji przedstawiciel firmy Unilink. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości z wypełnieniem wniosku, prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Strzelczyk, pod adresem poczty elektronicznej k.strzelczyk@unilink.pl lub pod numerem telefonu 505 112 944.

 

 Złóż wniosek

 

Jak szybko i sprawie się ubezpieczyć? Wypełnij wniosek a następnie dokonaj opłaty na konto BCK SPON. Po zaksięgowaniu wpłaty, otrzymasz na wskazany we wniosku adres e-mail, Certyfikat Ubezpieczenia. Pamiętaj, na przelew masz nie więcej niż 7 dni.

 

Dane do przelewu

BCK SPON

Warszawska 3

Katowice

Bank Pekao S.A. Katowice

nr konta: 35 1240 2959 1111 0010 2372 7529

Tytułem: Ubezpieczenie OC + Twoje imię i nazwisko

 

Wydanie Certyfikatu przyspieszy i usprawni przesłanie do nas potwierdzenia wpłaty na adres joanna.januszewska@bck.pl

 

Pobierz pliki:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami

ERGO_HESTIA_OWU_OC