BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 

karta

 

 

 

 

Kartę Praw Klienta Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Polska Federacja Rynku Nieruchomości przedstawiła po raz pierwszy na odbywającym się w listopadzie 2006, XII Kongresie Rynku Nieruchomości. Wtedy to kartę podpisały pierwsze Stowarzyszenia i pierwsze Firmy.

 

Jak uzyskać licencję na korzystanie z Karty Praw Klienta?

 

FIRMA, która chce otrzymać Licencję na posługiwanie się znakiem towarowym "Karta Praw Klienta Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami" proszona jest o wypełnienie poniższego formularza stanowiącego deklarację woli przyjęcia Karty Praw Klienta. Po krótkiej procedurze sprawdzającej, PFRN prześle Firmie w pliku formatu jpg Kartę Praw Klienta wraz z podpisem Prezydenta PFRN, nazwą Firmy i datą otrzymania Licencji. Za datę otrzymania Licencji uznawana będzie data wypełnienia poniższego formularza.

 

 

Treść Karty Praw Klienta

 

Regulamin Karty Praw Klienta  - treść Karty, w tym jej tytuł podlega ochronie prawnej. Wszelkie prawa do Karty, w tym prawo do zezwalania na korzystanie z Karty.

Składanie deklaracji o przyjęciu Karty

FAQ - do Karty Praw Klienta   - jaką korzyść uzyska Klient korzystając z usług firmy respektującej Kartę Praw Klienta?

Firmy, które przyjęły Kartę Praw Klienta Pośrednika - wykaz biur nieruchomości, które przyjęły Kartę Praw Klienta Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami