BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Sąd Koleżeński to organ powołany przez Walne Zgromadzenie BCK-SPON w celu rozpatrywania skarg pomiędzy członkami naszego stowarzyszenia. Skargi rozpatrywanie są w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami, standardy zawodowe pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz statut BCK-SPON.

Głównym celem Sądu Koleżeńskiego jest dążenie do zawarcia ugody pomiędzy stronami sporów. Swoją pracą stara przyczynić się do podnoszenia wiedzy i standardów pracy licencjonowanych pośredników obrocie nieruchomościami.

 


Sąd Koleżeński - kadencja 2020 - 2023


Łukasz Comperlik


Piotr Michalik


Tomasz Płonka


Dorota Szymańska


Agnieszka Zalewska