BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Licencję PFRN mogą otrzymać:

BEZ EGZAMINU

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY STUDIA I ZALICZYŁY PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA NIERUCHOMOŚCIAMI

 Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, przy czym studia rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku i zakończyły nie później niż w 2013 roku oraz odbyły i zaliczyły praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą uzyskać licencję odpowiednio pośrednika PFRN bez konieczności ukończenia kursu i zdania egzaminu.

Osoby zgłaszają się do Stowarzyszenia i przedstawiają:

  • dyplom ukończenia studiów
  • dziennik praktyk, w którym zatwierdzono odbytą praktykę zawodową. (praktyka musi być ukończona i zatwierdzona przez Pełnomocnika  d/s Praktyki Zawodowej do końca 2013 roku)
  • wypełniają wniosek o wpis do Centralnego Rejestru PFRN (wniosek Pośrednik nr 1).

 


OSOBY OBJĘTE EGZAMINEM

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY STUDIA PODYPLOMOWE LUB STUDIA KIERUNKOWE W ZAKRESIE POŚREDNICTWA NIERUCHOMOŚCIAMI ALE NIE MAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

  1. Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, których program spełnia minimalne wymogi określone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i studia rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku, a zakończyły nie później niż w 2014 roku mogą uzyskać licencję po zdaniu egzaminu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie, które jest organizatorem Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami.

  2. Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, których program spełnia co najmniej minimalne wymogi programowe zatwierdzone przez PFRN dla kursów: "Pośrednik w obrocie Nieruchomościami"roku mogą uzyskać licencję po złożeniu egzaminu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie, które jest organizatorem Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami.


Aby uzyskać licencję należy zgłosić się do Stowarzyszenia i przedstawić:

  • dyplom ukończenia studiów
  • wypełnić wniosek (wniosek Pośrednik nr 2)
  • zdać pozytywnie egzamin - więcej informacji TUTAJ

 

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY KURS zarejestrowany w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości „Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami” oraz zdały z wynikiem pozytywnym egzamin po zakończonym kursie, wypełniają Oświadczenie.

 
Pobierze pliki:

 

Wniosek nr 2 o nadanie licencji Pośrednika z egzaminem

Oświadczenie ochrona danych osobowych dla osób, które ukończyły kurs w Stowarzyszeniu