BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

DYŻURY RADCY PRAWNEGO
PANA WOJCIECHA DYNASIA
W BIURZE BCK SPON
(godz. 15.00 - 16.00)

 

Luty

09.02.2022 roku godzina 15:00 - 16:00
23.02.2022 roku godzina 15:00 - 16:00

 

Marzec

09.03.2022 roku godzina 15:00 - 16:00
30.03.2022 roku godzina 15:00 - 16:00

 

Kwiecień

06.04.2022 roku godzina 15:00 - 16:00
20.04.2022 roku godzina 15:00 - 16:00

 

Maj

11.05.2022 roku godzina 15:00 - 16:00
25.05.2022 roku godzina 15:00 - 16:00

 

Czerwiec

08.06.2022 roku godzina 15:00 - 16:00
22.06.2022 roku godzina 15:00 - 16:00