BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY STUDIA PODYPLOMOWE LUB STUDIA KIERUNKOWE

W ZAKRESIE POŚREDNICTWA NIERUCHOMOŚCIAMI ALE NIE MAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

 

 

1. Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, których program spełnia minimalne wymogi określone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i studia rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku, a zakończyły nie później niż w 2014 roku mogą uzyskać licencję po zdaniu egzaminu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie, które jest organizatorem Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami.

2. Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, których program spełnia co najmniej minimalne wymogi programowe zatwierdzone przez PFRN dla kursów: "Pośrednik w obrocie Nieruchomościami"roku mogą uzyskać licencję po złożeniu egzaminu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie, które jest organizatorem Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami.

 

Aby uzyskać licencję należy zgłosić się do Stowarzyszenia i przedstawić:  

- dyplom ukończenia studiów

- wypełnić wniosek (wniosek Pośrednik nr 1).

- zdać pozytywnie egzamin


Osoby przystępują do egzaminu razem z grupą kończącą Kurs Pośrednika lub w przypadku większej ilości

osób ustalany jest dla nich osobny termin egzaminu.

 

Formularz egzaminacyjny składa się z 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz 3 pytań otwartych.

Wynik pozytywny z egzaminu uzyskuje osoba, która udzieliła poprawnych odpowiedzi dających minimum 40 pkt.

W przypadku wyniku 39 pkt. i mniej, Stowarzyszenie przeprowadza egzamin poprawkowy.


posrednik zdjecie

EGZAMIN na POŚREDNIKA

Terminy egzaminów na Pośrednika w obrocie nieruchomościami z licencją PFRN:

10 lutego 2024 r.

27 kwietnia 2024 r.

20 lipca 2024 r.

5 października 2024 r.

21 grudnia 2024 r.

 

 

Dokumenty należy składać najpóźniej 3 dni przed datą Egzaminu.


Koszt egzaminu na POŚREDNIKA w Obrocie Nieruchomościami wynosi 500,- zł


Sposób zapłaty - przelewem na konto:

Bank Pekao S.A. Katowice  35 1240 2959 1111 0010 2372 7529

(proszę wpisać imię i nazwisko z dopiskiem „Egzamin - Pośrednik”)

    Pobierz pliki:


 Wniosek nr 1 o nadanie licencji Pośrednika z egzaminem