BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN oraz Zarządcy Nieruchomości PFRN jest wydawana na czas określony, który mija po 3 latach od momentu jej nadania i będzie podlegać procedurze odnowienia.

 

Koszt odnowienia licencji (jest ponoszony 1 raz na 3 lata):

50,00 zł + VAT - członkowie Stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN,
95,00 zł + VAT - osoby spoza PFRN

W przypadku odnowienia licencji po upływie 24 miesięcy od daty jej wygaśnięcia (od dnia 1 stycznia 2021):

  • 80,00 zł + 23% VAT - członkowie Stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN,
  • 150,00 zł + 23% VAT - osoby spoza PFRN


Wpłaty należy dokonywać na konto PFRN Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
nr konta: 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844