BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Szanowni Państwo


Zapraszamy Państwa do korzystania z programu do obsługi biura: GALACTICA VIRGO MAJOR.
Aktualnie wśród członków B -C -K SPON jest 886 użytkowników tego programu.


I. PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA PROGRAMU DLA CZŁONKÓW B-C-K SPON


Krok 1

Podpisanie: Umowy na korzystanie z programu, Regulaminu, Umowy na przetwarzanie danych osobowych, Oświadczenia.


Krok 2

Wprowadzenie danych użytkownika przez B-C-K SPON do systemu Firmy Galactica.


Krok 3

Kontakt Firmy Galacticka w celu nadania loginów, haseł oraz technicznego wdrożenia programu.

 

Dla zainteresowanych osób, mamy szkolenie online w zakresie użytkowania programu.

 

W celu podpisania umowy zapraszamy codziennie do siedziby Stowarzyszenia od godz. 9:00 do 16:00, gdzie otrzymają Państwo stosowne druki.

 

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA GALACTICA VIRGO MAJOR DLA CZŁONKÓW B-C-K SPON OD 1 STYCZNIA 2024 R.:

- za użytkowanie programu - za jedno stanowisko * - 27,50 zł/m-c netto do końca 2024 r., płatne z góry na podstawie faktury za okresy: styczeń 2024 r. – czerwiec 2024 r., lipiec 2024 r. – grudzień 2024 r. w tym eksport ofert na bezpłatne portale,

- za użytkowanie programu - za drugie i trzecie stanowisko - po 38,50 zł/m-c netto, płatne miesięcznie,

- za użytkowanie programu za czwarte i kolejne stanowiska - po 33,00 zł/m-c netto za każde, płatne miesięcznie.

 

Poniżej zamieszczamy Regulamin korzystania z Oprogramowania Galactica Virgo Major oraz Oświadczenie, które należy wypełnić i przesłać do biura B-C-K SPON w celu zgłoszenia dodatkowego stanowiska.

 

Pobierz pliki:

Regulamin korzystania z Oprogramowania Galactica Virgo Major 2024 r.