BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

DYŻURY RADCY PRAWNEGO
PANA WOJCIECHA DYNASIA
W BIURZE BCK SPON
(godz. 15.00 - 16.00)

 dynas

 

Styczeń

20.01.2021 roku godzina 15:00 - 16:00
27.01.2021 roku godzina 15:00 - 16:00

Luty

10.02.2021 roku godzina 15:00 - 16:00
24.02.2021 roku godzina 15:00 - 16:00

Marzec

10.03.2021 roku godzina 15:00 - 16:00
24.03.2021 roku godzina 15:00 - 16:00

Kwiecień

14.04.2021 roku godzina 15:00 - 16:00
28.04.2021 roku godzina 15:00 - 16:00

Maj

12.05.2021 roku godzina 15:00 - 16:00
19.05.2021 roku godzina 15:00 - 16:00

Czerwiec

09.06.2021 roku godzina 15:00 - 16:00
16.06.2021 roku godzina 15:00 - 16:00