BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

DYŻURY RADCY PRAWNEGO
PANA WOJCIECHA DYNASIA
W BIURZE BCK SPON
(godz. 15.00 - 16.00)

 dynas

 

lipiec
08.07.2020 roku godzina 15:00 - 16:00
22.07.2020 roku godzina 15:00 - 16:00

sierpień
05.08.2020 roku godzina 15:00 - 16:00
26.08.2020 roku godzina 15:00 - 16:00

wrzesień
09.09.2020 roku godzina 15:00 - 16:00
23.09.2020 roku godzina 15:00 - 16:00

październik
07.10.2020 roku godzina 15:00 - 16:00
21.10.2020 roku godzina 15:00 - 16:00

listopad
04.11.2020 roku godzina 15:00 - 16:00
18.11.2020 roku godzina 15:00 - 16:00

grudzień
02.12.2020 roku godzina 15:00 - 16:00
16.12.2020 roku godzina 15:00 - 16:00