BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

DYŻURY RADCY PRAWNEGO PANA WOJCIECHA DYNASIA
W BIURZE BCK SPON

 

 dynas

 

styczeń
09.01.2019 roku godzina 15:00 - 16:00
16.01.2019 roku godzina 15:00 - 16:00

luty
06.02.2019 roku godzina 15:00 - 16:00
20.02.2019 roku godzina 15:00 - 16:00

marzec
13.03.2019 roku godzina 15:00 - 16:00
20.03.2019 roku godzina 15:00 - 16:00

kwiecień
10.04.2019 roku godzina 15:00 - 16:00
24.04.2019 roku godzina 15:00 - 16:00

maj
15.05.2019 roku godzina 15:00 - 16:00
29.05.2019 roku godzina 15:00 - 16:00

czerwiec
12.06.2019 roku godzina 15:00 - 16:00
26.06.2019 roku godzina 15:00 - 16:00

 

 

×